Sundhedsunivers
comment 1

Passer vi bedre på vores hunde end vores børn, når det gælder skadelige farvestoffer?

Strammere  krav om AZO farvestoffer til hundemad end menneskeføde?

Det er helt absurd, at der tillades kunstige farvestoffer i vores mad, som end ikke hunde anbefales at spise.

Det kunstige  farvestof E129 også kaldet Allura Red, hører til de såkaldte AZO farvestoffer. En gruppe farvestoffer som forskning fra SouthHampton University  sætter i forbindelse med både hyperaktivitet og ADHD hos børn.

I Danmark er stoffet lovligt i fødevareindustrien, men der skal dog stå: ” Kan have en negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne”.

Til gengæld frarådes Allura Red i hundemad, fordi “man ikke kan udelukke skadelige virkninger på arvematerialet og der er ikke nok data til at demonstrere sikkerhed for katte og hunde” (1)

Men hvorfor skal vores børn være dårligere beskyttet end hunde, når det gælder risikofyldte tilsætningstoffer?

Da jeg talte med fødevareministeriet og spurgte til lovgivningen for stoffet, fik jeg at vide, at der i EFSA, Europæisk FødevareSikkerheds Autoritet, er stor uenighed om netop Allura Red.

Dem, der vurderer tilsætningsstoffer til menneskemad mener ikke, at der er grund til at forbyde stoffet, hvorimod dem, der vurderer tilsætningsstoffer til dyrefoder gerner vil have det afvist. Det er da grotesk.

Der forventes snarest at ligge en afklaring.

Vælg økologisk og undgå kunstige farvestoffer

Hvis du helt vil undgå de risikofyldte tilsætningsstoffer så vælg økologisk. I de økologiske fødevarer er stofferne nemlig forbudte. Det er din sikring for rene produkter.

I den økologiske produktion følger man forsigtighedsprincippet – fordi vi faktisk ikke ved, hvad der sker når vi blander de forskellige stoffer sammen.

Stoffer som er mistænkt for at skade vores børns sundhed burde efter min mening være helt forbudte. Istedet er det sådan, at stoffet skal dokumenteres skadeligt after alle kunstens regler for at forbydes.

Det er den omvendte verden. Det burde være sådan, at man skulle dokumentere, at det er sikkert.

Heldigvis er mange producenter selv begyndt at få øjnene op for stoffets skadelighed. Den sikreste vej til ren mad er dog at vælge økologi, hvor AZO farvestofferne er forbudte.

Fødevareministeren priser økologi

IMG_0913-001Fødevareministeren Dan Jørgensen taler også godt om økologi, hvis man vil undgå skadelige stoffer.

Han siger: “Når der tales om sundhed i forhold til økologi, handler det i vid udstrækning om, at økologiske produkter er fri for en række stoffer, som potentielt kan være skadelige for den humane sundhed.
Økologiske produkter indeholder eksempelvis færre kunstige tilsætningsstoffer samt færre rester af sprøjtemidler og medicin. Det er ligeledes påvist, at økologiske svin i mindre grad indeholder antibiotika-resistente bakterier end konventionelt producerede svin”.

Hvad vælger du?

Personligt er jeg glad for forsigtighedsprincippet og går langt uden om AZO farvestofferne – også selv om de er tilladte.

Så ligesom i alle livets andre spørgsmål –  må man jo mærke efter selv og tage et standpunkt.

I denne sag er jeg dog ikke i tvivl – hvad vælger du?

(1) : http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2675.pdf

Underskrift

 

 

1 Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *